Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 1734 anegdoty.

są ateiści, którzy chodzą do kościoła od święta, al­bo też ta­cy których wniosą 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:52

pi­jak za­bija czas
upi­jając życie z kieliszka 

anegdota • wczoraj, 23:49

kto nie umie się kłócić, te­mu le­piej... by milczał
gdyż słowa, bolą najszybciej 

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:26

PO­ligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych paździe­rzy, lęków nie leczy

kod* z nimi
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:01

obiet­ni­ca pięciu żon w raju
to ma­sak­ra w czy­jejś głowie - już na ziemi 

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:58

lu­ter od­sta­wił bo­ga by ste­rować człowiekiem zapędzając za daleko 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:57

Weź kre­dyt na święta... to Cię zro­bią w jajo. 

anegdota • przedwczoraj, 19:01

paździe­rza za­leca się trzy­mać w ka­gańcu na łańcuchu
al­bo przy­naj­mniej... na bar­dzo dużą
odległość

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:32

pa­nie hi­POli­cie, co wy mi tu... no no no

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 28 marca 2017, 12:57

cym­bałów się nie sieje, paździe­rzy też
nam­nażają się sa­me, bo chcą

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 27 marca 2017, 13:24
Aktywność

dzisiaj, 01:46skorek sko­men­to­wał tek­st CZAS się pożeg­nać i podzięko­wać, cza­sami [...]

dzisiaj, 01:18skorek sko­men­to­wał tek­st Żywot An­tuana

dzisiaj, 01:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nieobecność od­da­la.  

dzisiaj, 01:06Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

dzisiaj, 01:05Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:05Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st słoneczne dźwięki przed­wiośnie w ko­ronie [...]

dzisiaj, 01:04skorek sko­men­to­wał tek­st sąateiści, którzy chodzą do [...]

dzisiaj, 01:01lolo13 sko­men­to­wał tek­st children

dzisiaj, 00:52skorek sko­men­to­wał tek­st Według re­ligii i chrześci­jan [...]

dzisiaj, 00:43Salomon sko­men­to­wał tek­st Niektórzy przez całe życie [...]