Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2184 anegdoty.

...
- Prze­cież mówiłeś, że lu­bisz Być sam.
- Bywać.
- Hę?
- Można lu­bić By­wać sa­memu, ale nikt nie chce Być sam... na­wet ja. 

anegdota • wczoraj, 13:12

Po śmier­ci wszys­cy są sztyw­ni, więc nie ule­gaj modzie.
Jeszcze cię pocho­wają z kołkiem osi­kowym w ... głowie.

(in­sp. onej) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 września 2018, 20:38

Nic się nie dzieje bez powodu... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 września 2018, 21:23

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2018, 10:36

Porządek- gość z kto­rym naj­częściej się
Nie do­gadu­je... ;) 

anegdota • 10 sierpnia 2018, 19:01

Niektórzy bez li­zaka, nie na­piszą nic. A prze­cież wys­tar­czy pióro. 

anegdota • 1 sierpnia 2018, 12:26

Miłość jest piękna !
jeżeli się nie zgadzasz, to po­daj je­den przykład, że kłamię, al­bo od ra­zu wy­mień 100 powodów. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 sierpnia 2018, 12:15

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2018, 10:49

Nikt mnie nie mu­si za­ciągać do łóżka. Wska­kuję sama. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:19

Mo­ja biszkop­to­wa Sa­ba, była mądrzej­sza od ciem­nej masy. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:22yestem sko­men­to­wał tek­st Mrużę oczy na je­sień...  

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st im więcej ro­zumiesz tym [...]

wczoraj, 22:07yestem sko­men­to­wał tek­st Mam już dość tej [...]

wczoraj, 22:03yestem sko­men­to­wał tek­st człowiek, który twier­dzi, że [...]

wczoraj, 21:57yestem sko­men­to­wał tek­st Reca he­ca koło pieca [...]

wczoraj, 21:54yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro mo­je ser­ce Ci [...]

wczoraj, 21:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki trzy­masz mnie za [...]

wczoraj, 21:45yestem sko­men­to­wał tek­st Taki las

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st mi-nie-das mówili że wred­ny fałszy­wa ka­nalia że [...]

wczoraj, 21:40yestem sko­men­to­wał tek­st Pies pog­ryzł pe­dała. Zdechnie?