Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2188 anegdot.

Złotą radę pragnę Ci dać.
Nie da­waj siebie całej na raz,
Gdyż całej się odzys­kać już nig­dy nie zdołasz. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:29

Szcze­rość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu ,
Dla te­go je­dyne­go , bądź sobą.
Bo gdy szczęście Cie pożeg­na, ura­tować nie zdołasz , ani pozbierać.. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2018, 20:30

Os­tatnio, bar­dzo dob­ry zna­jomy, tak go naz­wijmy, za­pytał mnie czy jes­tem kocha­ny. Od­po­wie­działem, że wszędzie i zaw­sze, i dla każde­go, co jed­nak nie czy­ni mnie lep­szym od in­nych, aczkol­wiek na­daje mi war­tość dodatnią. 

anegdota • 22 listopada 2018, 12:12

ASer­ca są po to aby je połamać
Uczu­cia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jes­tem już wol­ny tak sa­mo jak Ty 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 19 listopada 2018, 06:03

głupia jak but

z wiekiem

ni­komu nie potrzeba
mądrych kobiet

przedojrzałe
to ro­baki się kręcą... 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2018, 12:04

Wczo­raj, od sa­mego ra­na bo­lało go gardło...
kiedy od­dał głos, ból minął. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2018, 11:52

...
- Prze­cież mówiłeś, że lu­bisz Być sam.
- Bywać.
- Hę?
- Można lu­bić By­wać sa­memu, ale nikt nie chce Być sam... na­wet ja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 października 2018, 13:12

Po śmier­ci wszys­cy są sztyw­ni, więc nie ule­gaj modzie.
Jeszcze cię pocho­wają z kołkiem osi­kowym w ... głowie.

(in­sp. onej) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 września 2018, 20:38

Nic się nie dzieje bez powodu... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 września 2018, 21:23

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2018, 10:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]