Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 1804 anegdoty.

- Fred­die, sta­ry romantyku
ile ty masz lat?
- kocha­nie, nie zaglądaj mi w zęby 

anegdota • 24 maja 2017, 09:41

9 śmieci­fiszek w 7 mi­nut na uśpionych cyt­kach, to re­kord
PO­dob­ny do pi­cia wo­dy so­dowej w nieog­ra­niczo­nej ilości
z włas­nych wielu kont zgłupienia, bez umiaru li­tości nad sobą

cóż powiedzieć
...itd. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 17:23

an­ge­la lu­bi wscho­dy i zacho­dy słońca bez hamulców
te­muż w swych po czy­naniach, z europy
chce uczy­nić blis­ki wschód 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2017, 13:13

Naśla­dowa­nie KO­Du gro­zi PO­wikłaniami. Doz­wo­lone po­wyżej
102 ro­ku POżycia 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 11:50

Człowieku, co się z tobą stało? Bra­cie, to nie two­ja dro­ga! Wróć do Pa­na Boga! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2017, 05:19

Nasz biz­nes no­wy: ja mam świ­nie, ba­ba krowy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 21 maja 2017, 20:45

adam ma zgryz, gdyż ewa wychodząc z siebie
osza­lała na pun­kcie jabłka 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2017, 17:52

Myślała, że ob­ca­sy do­dadzą jej klasy.
Ich war­tośc zni­koma - z butów wyszła słoma... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2017, 17:24

próbo­wać oszu­kać Boga
to jak scho­wać się pod stół zasłaniając oczy - mówiąc, że nic nie widać 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2017, 12:41

POz­nasz po słowach - owoc żywota
gdzie li­ryka, to nie­rzad­ko przyk­rywka dla li­zusów i ado­rac­ja wza­jem­nych ołtarzy 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2017, 12:33
Aktywność

dzisiaj, 17:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Kontury świata ok­reśla jaźń

dzisiaj, 17:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dzień Mat­ki

dzisiaj, 16:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st By każdy dzień...  

dzisiaj, 16:42adamantine sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę

dzisiaj, 16:39adamantine sko­men­to­wał tek­st ciała wstecz

dzisiaj, 16:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie bym nie spoj­rzała, [...]

dzisiaj, 15:54yestem sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje radę

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st mat­ka bez kwiat­ka gdy [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st dziś jawą sny