Nowe anegdoty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane aneg­do­ty — zgromadziliśmy 2163 anegdoty.

Nie szu­kała księcia, ale szczęście było o żabi skok od niej. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:59

Wiosną czas płynie szyb­ciej ...
żabkom 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2018, 19:23

Za­kocha­ni aż po uszy.Już pierścionek na pal­cu .
Ślub plan już ruszył kwiaty goście i jedze­nie. Sukienka
we­lon i fry­zura. Pan­na młoda się stroi do outarza już pod­chodzi. A Pan młody się nie zja­wił,bo po co mu ty­le miłości
Sko­ro może żyć w spo­koju w swoim po­koju ... 

anegdota • 13 kwietnia 2018, 00:11

Myśle i me­dytu­je jak tu dos­tać z mat­my tróję ;) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2018, 00:16

Mat­ka się py­tała co ja bym chciała
I ja od­po­wie­działam
Ma­mul­ku kocha­na ja tyl­ko bym chciała
miłości trochę w przyszłości ... 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2018, 23:51

Każdy mówi spójrz w lus­tro
Zaj­rzyj praw­dzi­we w oczy
Kłam­stwo zos­taw to
I otwórz sze­roko oczy
Orzekłam prawdę
Światu a on na to 
Nie kłam mi w oczy /oko 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2018, 16:15

Kot, szkla­na ku­la i sta­ra panna.

inspirowane 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2018, 20:27

Do wszys­tkiego w życiu pod­chodzę krętą ście­szką, ciekaw­sze doznania 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 01:11

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 16:05

LEŻAJ­SK CHMIELO­WE PILS: Zielo­na bu­tel­ka nies­pecjal­nie po­mysłowe­go kształtu. Pier­wszy łyk i nic. Czu­je dwut­le­nek węgla i cien­kusza. Dru­gi głębszy haust i nies­te­ty to sa­mo i nies­te­ty nie ma tej reklamowanej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 15:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:57Loisentaz do­dał no­wy tek­st Innercja

dzisiaj, 12:55Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Po dniu ciężkiej pra­cy [...]

dzisiaj, 12:55Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Piepżył,piepszył aż się z [...]

dzisiaj, 12:49Loisentaz do­dał no­wy tek­st Aleian

dzisiaj, 12:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nie szu­kała księcia, ale [...]

dzisiaj, 12:43Loisentaz do­dał no­wy tek­st Moment za­wiary i ka­mieniarz [...]

dzisiaj, 12:41yestem sko­men­to­wał tek­st ona jedyna wciąż przy mnie zaw­sze po­może na­kar­mi [...]

dzisiaj, 12:40yestem sko­men­to­wał tek­st Zycie jest jak szklan­ka [...]

dzisiaj, 12:36piórem2 do­dał no­wy tek­st Piepżył,piepszył aż się z [...]

dzisiaj, 12:24Logos do­dał no­wy tek­st Lekko jest unieść cudzy [...]